Uncategorized

Prijzen en Financiëring…

De prijs van onze dakkapellen is opgebouwd uit:

 1. De dakkapel, standaard uitrusting.
 2. Het kozijn.
 3. Vensterbank.
 4. Opties, zoals daklijst, screens
 5. Montage van dakkapel.

Standaard uitrusting van de ®IsoPro Team dakkapel:

 1. Hoogte van voorzijde tot onderkant daklijst is ca. 1450 mm.
 2. Daklijst (boeideel) met druiprand en maximaal 120mm overstek.
 3. Onderzijde plafond en binnenzijde zijwangen afgewerkt met structuurverf of glad.
 4. Standaard kleuren: RAL 3005, 5011, 6005, 6009, 7001, 7016, 9001, 9010 en 9016.
 5. Maximaal twee kleuren

®IsoPro Team produceert 3 soorten geprefabriceerde dakkapellen. Alle 3 de types kunnen toegepast worden op dakhellingen van 28 tot 70 graden.
De breedte van de dakkapel kan variëren van 1000mm tot 7000mm. De prijs wordt onder andere bepaald door de dakhelling en de breedte van de dakkapel.

De 3 types zijn: De Polyester dakkappel – De half Polyester dakkappel – De traditionele dakkappel.


de Financiëring…

Waarom ®IsoPro Team Finplan

De aanschaf van een ®IsoPro Team Daksysteem is in velerlei opzichten een meerwaarde voor uw huis. Naast leefruimte, comfort en gemak, wordt uw huis na montage van een dakkapel ook in financiële zin meer waard. ®IsoPro Team heeft samen met Finplan het initiatief genomen om een financieel product te ontwikkelen welke specifiek afgestemd is op de aanschaf van een dakkapel. Samen met de bank is er gekeken naar de voor u meest gunstige voorwaarden.

Aangezien het een verbetering van de eigen woning betreft is het rentebestandsdeel ook nog eens fiscaal verrekenbaar en tevens is de waardevermeerdering van het huis in de opzet van het plan meegenomen. Dit alles biedt een solide uitgangssituatie voor het deelnemen aan het ®IsoPro Team FinPlan.

Maximaal genieten en minimaal betalen!

Hoe werkt het?

U heeft de keus uit een aantal opties.

 • Aflossingsvrij krediet
 • Doorlopend krediet met aflossingsopties
 • Kort krediet

Geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen kunt u hier zelf een keus uit maken. In het rekenvoorbeeld kunt u exact uitrekenen welke maandelijkse lasten horen bij de keus die u maakt.

Aflossingsvrij krediet

Wanneer u kiest voor deze optie betaalt u gedurende de looptijd alleen rente. Hierbij is uw fiscale voordeel maximaal. U kunt dan wanneer u bijvoorbeeld in de toekomst gaat verhuizen met uw verkoopopbrengst het kredietbedrag in één keer boetevrij inlossen. Tevens kunt u op elk gewenst moment wanneer u over extra geld beschikt een gedeelte van uw uitstaande saldo boetevrij aflossen. Het aflossingsvrij krediet is mogelijk vanaf een investering van € 6.500,-

Kenmerken:

 • u bent niet verplicht om maandelijks een bedrag af te lossen;
 • u betaalt per maand alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag;
 • De maandlasten zijn laag;
 • Tussentijds mogelijkheid van boetevrij aflossen.

Acceptatie in het kort:

 • Minimale leeftijd om aan te vragen is 24 jaar, de maximale leeftijd om
  aan te vragen is 55 jaar.
 • Minimale maandtermijn € 45,-
 • U moet een vast dienstverband hebben.

Doorlopend krediet met aflossingsopties, 1% 1,5 % of 2% (van de hoofdsom) per maand

Wanneer u voor één van deze opties kiest, bepaalt u zelf, aan de hand van het percentage van het kredietbedrag, het bedrag wat u aan rente en aflossing wenst terug te betalen. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor 1% en uw benodigde investering bedraagt € 4000,-, dan betaalt u aan aflossing 1% van € 4000,- per maand. Dit zou dan een maandtermijn van € 40,- zijn.

Elke gekozen optie geeft de theoretische looptijd en dit betekent dat u na betaling van de maandtermijnen aan het einde van de periode de investering heeft terugbetaald. Uiteraard kunt u ook tussentijds boetevrij extra bedragen storten of wanneer u wenst in zijn geheel aflossen.

Kenmerken:

 • Het maandbedrag bestaat uit rente en aflossing;
 • U weet exact wanneer u uw krediet heeft afgelost;
 • Tussentijds mogelijkheid van boetevrij aflossen.

Acceptatie in het kort (1% krediet):

 • Minimaal af te sluiten bedrag € 4500,-
 • Minimale leeftijd om aan te vragen is 24 jaar en maximale leeftijd om
  aan te vragen is 59 jaar.
 • Minimale maandtermijn € 45,-

Acceptatie in het kort (1,5 % of 2% krediet):

 • Minimaal af te sluiten bedrag € 2250,-
 • Minimale leeftijd om aan te vragen is 18 jaar, maximale leeftijd om
  aan te vragen is 59 jaar.

Kort krediet
Als u zelf enige financiele middelen heeft en niet meer dan € 3.500,= hoeft te lenen kunt u het ontbrekende bedrag voor een korte periode lenen. U betaalt dan in gelijke maandelijkse termijnen het bedrag aan ons terug. Zelf kunt u de periode bepalen of u dit in 12, 24 of 36 maanden wilt terugbetalen.

Aanvragen… ®IsoPro Team Dakkapel levert door heel Nederland.

De aanvraag kunt u rechtstreeks via internet, per aanvraagformulier of samen met uw dealer doen. Na ontvangst van de stukken en een definitieve goedkeuring ontvangt u van ons bericht. U kan dan een afspraak met uw dealer maken voor montage. De betaling van de dakkapel geschiedt na de montage en tevredenheid rechtstreeks door het ®IsoPro Team Finplan aan uw dealer.

Geen notaris, geen taxatie, geen afsluitprovisie

Het ®IsoPro Team FinPlan is een doorlopend krediet of aflossingsvrij krediet, hiermee kunt u uitsluitend producten van ®IsoPro Team aanschaffen. Dat gebeurt zonder notaris en er zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Het ®IsoPro Team FinPlan is wettelijk verplicht uw aanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel te toetsen


Het nieuwe belastingstelsel

Met de belastingherziening in 2001 zijn er veel zaken veranderd. Tengevolge van het nieuwe belastingstelsel is rente betaald op leningen, bestemd voor de aanschaf van auto’s. boten, caravans, etc, kortom alle consumptieve zaken niet langer meer aftrekbaar.

Wel aftrekbaar is de rente op leningen ten behoeve van de aanschaf, het onderhoud, verbetering en vernieuwing van de eigen woning.

Het nieuwe belastingstelsel bestaat uit 3 boxen, die ieder afzonderlijk worden belast. Onder Box 2 en 3 vallen resp. inkomsten uit bedrijf en uit vermogen. Onder Box 1 is ondergebracht de inkomsten uit loondienst en “inkomsten uit de eigen woning”. Rente is uitsluitend nog aftrekbaar indien deze behelst de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw woning.

Er moet een rechtstreeks verband zijn tussen de aanschaf en het krediet. U moet aantonen, dat u daadwerkelijk uw aanschaf met het krediet betaalt heeft. Het ®IsoPro Team FinPlan geeft u hiervoor de mogelijkheid aangezien het plan specifiek is afgestemd op de aanschaf van een dakkapel. Uw aanschaf wordt rechtstreeks door het ®IsoPro Team FinPlan aan uw dealer overgemaakt. Uiteraard slechts na uw goedkeuring en nadat u er opdracht voor heeft gegeven. Neem voor meer informatie contact op met uw belastingadviseur of de plaatselijke Belastingdienst. Zolang de overeenkomst loopt, ontvangt u jaarlijks van het ®IsoPro Team FinPlan een opgave van de betaalde kredietvergoeding en de restantschuld.

Door gebruik te maken van het ®IsoPro Team FinPlan kunt u dus maximaal genieten en minimaal betalen.

(U moet wel opletten als u eenmaal afgeloste bedragen eventueel in de toekomst weer opneemt en aanwendt voor consumptieve besteding. In dat geval kunnen deze bedragen fiscaal ook als consumptief krediet aangemerkt worden en is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar)