Onderzoeksrapporten

Brandwerendheid
Het K-Vision systeem heeft als eerste en enige kunststofgevelelementen systeem een brandwerendheid van 43 minuten. Getest volgens NEN-EN 1364-1. Bereikte klassering EW30.

KOMO attest met productcertificaat
Het K-Vision systeem kan onder KOMO attest met productcertificaat geleverd worden. Er is een compleet gevelelement getest met naar binnen- en naar buiten draaiende ramen en deuren. Ook zijn de kleursystemen, PMMA toplaag en Renolitcachering, opgenomen in de certificering.

KOMO attest inbraakwerendheid
Het K-vision systeem voldoet aan de inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096.

BDA functionaliteitsonderzoek
De conclusie van dit onderzoek is dat de projecten zowel in wit als ook in kleur (PMMA acrylaat en Renolit) zijn onderzocht en goed bevonden, er is geen zichtbare verkleuring waargenomen. De levensduurverwachting van de onderzochte K-Vision kozijn-, raam-, en deurconstructies, gemonteerd volgens goed vakmanschap, zoals voorgeschreven en gecontroleerd door de leverancier bedraagt:

30 jaar uitgaande van een nog acceptabele esthetische kwaliteit; door schoonmaken kan deze periode nog aanzienlijk verlengd worden;
circa 50 jaar, uitgaande van de technische conditie en functionaliteit.

De esthetische kwaliteit bleek goed, de profielen met een Renolitcachering en een PMMA acrylaat toplaag vertoonden geen zichtbare verkleuring.