Category Archives: Vergunningen

Vergunningen…

Een dakkapel dient van overheidswege aan tal van voorschriften te voldoen. Zo worden er eisen gesteld aan de sterkte, de doorbuiging, brandveiligheid, brandoverslag, vluchten bij brand, inbraakwerendheid, geluidswerendheid, wering van vocht, ventilatie, daglicht, energiezuinigheid, thermische isolatie enz. Om hierop controle te hebben heeft de overheid van oudsher een vergunningssysteem. Sinds kort is dit vergunningssysteem vereenvoudigd. […]